dijous, 11 d’octubre de 2012

Les 4 habilitats lingüístiques

LLEGIR, ESCRIURE, PARLAR i ESCOLTAR

En l'última entrada vaig parlar-vos de la descripció, en la qual s'han de tenir en compte dues habilitats lingüístiques de les quatre existents que avui us parlaré. En l'última sessió de COED vam estar parlant de les competències comunicatives i de les quatre habilitats lingüístiques: llegir, escriure, parlar i escoltar; les quals, conjuntament, formen els canals escrit i oral.

La competència comunicativa d'una persona és la capacitat que abraça tant el coneixement de la llengua com l'habilitat per utilitzar-la. L'adquisició d'aquesta es configura a partir de l'experiència social, les necessitats i motivacions, i l'acció, que és alhora una font renovada de motivacions, necessitats i experiències. Per tant, se'n diu que quan domines les quatre habilitats lingüístiques, poseeixes la competència comunicativa d'una llengua. Definim les quatre habilitats d'una manera molt breu:

  • Llegir és comprendre un text escrit.
  • Escriure és el procés a través del qual es produeix un text escrit significatiu.
  • Parlar és expressar el nostre pensament a través del llenguatge articulat, de forma coherent, clara, i amb correcció i adecuació a la situació comunicativa.
  • Escoltar és comprendre un missatge a partir d'engegar un procés cognitiu de construcció de significat i d'interpretació d'un missatge o discurs.

Bé, doncs fins aquí vam fer a l'última sessió de COED. Em va semblar una sessió molt interessant, ja que, pot ser, el fet d'escriure, per exemple, va més enllà de posar lletres en un paper, ens hem de fixar en els aspectes formals com la caligrafia, el so-grafia, la distribució de l'espai, etc.

Ens veiem a la següent entrada amb la síntesi del llibre "Com parlar bé en públic".


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada